Πόσες ώρες πρέπει να κοιμόμαστε;

Home / Αγωγή υγείας & θρέψης / Πόσες ώρες πρέπει να κοιμόμαστε;
Πόσες ώρες πρέπει να κοιμόμαστε;

Πόσες ώρες πρέπει να κοιμόμαστε;

Ώρες ύπνου για κάθε ηλικία

Οι συστάσεις για την διάρκεια του ύπνου από το Εθνικό Ίδρυμα Ύπνου (NSF) διαφέρουν για κάθε στάδιο του κύκλου ζωής.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, οι διαφορές μεταξύ της πραγματικής και της συνιστώμενης διάρκειας ύπνου αρχίζουν από τα πρώτα στάδια της ζωής.

Είναι ευνόητο ότι η διάρκεια του ύπνου μειώνεται σε μεγάλο βαθμό από τη βρεφική ηλικία έως την εφηβεία, λόγω των αναπτυξιακών αλλαγών και του γεγονότος ότι τα παιδιά μεγαλώνοντας πηγαίνουν όλο και πιο αργά για ύπνο. Παρά την μείωση της ανάγκης για ύπνο ,η ανεπαρκής  διάρκεια ύπνου είναι κοινή σε όλες σχεδόν τις ηλικίες.
Η μέση νυχτερινή διάρκεια ύπνου στους ενήλικες των ηνωμένων πολιτειών (6 ώρες και 31 λεπτά) είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις συνιστώμενες ώρες ύπνου που απαιτούνται για τη βέλτιστη λειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας (7 ώρες και 13 λεπτά).

Πίνακας 1

Ηλικιακή ομάδα Ηλικία Συνιστώμενες ώρες ύπνου σε ώρες (h) Μέσος χρόνος ύπνου (h)
Νεογνά 0-2 μηνών 12-18 12,8
Βρέφη 3-11 14-15 12,8
Νήπια 1-3 ετών 12-14 11,7
Προ-σχολικής ηλικίας >3-5 ετών 11-13 10,4
Σχολικής ηλικίας 6-11 ετών 10-11 8,9
Νέοι έφηβοι 12-14 ετών 8,5-9,5 8,1
Μεγάλοι έφηβοι 15-17 ετών 8,5-9,5 7,6
Ενήλικες >18 ετών 7-9 6,5

 

Όχι μόνο υπάρχει διαφορά μεταξύ του συνιστώμενου χρόνου ύπνου και του μέσου χρόνου ύπνου που επιτυγχάνεται, αλλά και ο μέσος χρόνος ύπνου που επιτυγχάνεται έιναι ελαφρώς μικρότερος από την δημοσκόπηση της NSF το 2005 η οποία ήταν 6 ώρες και 48 λεπτά (σε σχέση με το τωρινό, 6 ώρες και 31 λεπτά).

Ενώ μείωση παρατηρείται και για εκείνους που ανέφεραν ότι κοιμούνται  8 ώρες / νύχτα, από 38% που ήταν το 2001 σε 26% το 2005 σε 21% το 2013.

Επίσης δεν παρατηρείται μια πτωτική τάση μόνο στην διάρκεια του ύπνου, αλλά και ο συνιστώμενος χρόνος ύπνου μειώνεται συνεχώς.
Από ανασκόπηση των 32 διαφορετικών χρονικών  συστάσεων ύπνου που γίνεται από το 1897 διαπιστώθηκε ότι ο συνιστώμενος χρόνος ύπνου μειώνεται κατά μέσο όρο με ρυθμό 0,71 λεπτό/χρόνο.
Αυτό ισοδυναμεί με μείωση μεγαλύτερη των 80 λεπτών από το 1897.

Παράγοντες που επηρεάζουν τον ύπνο

Παρόλο που ο περισσότερος ενήλικος πληθυσμός έχει επίγνωση της σημασίας του επαρκούς ύπνου για την διατήρηση της καλής διάθεσης , Υγείας, των καλών επιδόσεων σε πνευματικό και σωματικό επίπεδο, καθώς και στην επιρροή του στην συμπεριφορά, οι περισσότεροι ενήλικες και τα παιδιά τους δεν κοιμούνται επαρκής ώρες. Αρκετοί παράγοντες στον τρόπο ζωής συμβάλουν στην δημιουργία μη ισορροπημένων συνηθειών ύπνου, παράγοντες που πιστεύεται ότι διαταράσσουν τον κιρκάδιο ρυθμό του ανθρώπου, ο οποίος είναι ζωτικής σημασίας για τις φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού, συμπεριλαμβανομένου και του ύπνου.

Μεταβολές των περιβαλλοντικών παραγόντων μέσω του τρόπου ζωής, όπως η κατανάλωση καφεΐνης και η αυστηρή οριοθέτηση του χρόνου που κοιμόμαστε, μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά τον κιρκάδιο ρυθμό, με αποτέλεσμα αρνητικές συνέπειες για την υγεία. Οι πιο αντιπροσωπευτικές συνήθειες που επηρεάζουν αρνητικά τον ύπνο είναι η κατανάλωση καφεΐνης, το κάπνισμα, η έκθεση σε ηλεκτρονικά μέσα, η έκθεση σε λαμπερά φώτα, κατά την διάρκεια των σκοτεινών νυχτερινών ωρών και λίγο πριν την κατάκλιση.

Είναι σημαντικό να αναγνωρίσουμε τις κοινωνικές και συμπεριφορικές πτυχές που συνδέονται άμεσα με την μείωση του ύπνου στον άνθρωπο. Οι περισσότεροι επαγγελματίες της διατροφής μπορούν να επιβεβαιώσουν την τάση των ασθενών τους να αρνούνται την «νύστα» τους, με τον ίδιο τρόπου που αρνούνται το αίσθημα της πείνας ή του κορεσμού.

Οι κοινωνικές πιέσεις όπως το εργασιακό άγχος και οι υπερβολικές δεσμεύσεις, οδηγούν σε εσκεμμένη μείωση των ωρών ύπνου.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to content