Μέτρηση Μυϊκής μάζας

Home / Μέτρηση Μυϊκής μάζας
Μέτρηση Μυϊκής μάζας

Ο μεγαλύτερος σε μάζα ιστός του ανθρώπινου σώματος είναι ο μυϊκός ιστός. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες μυϊκού ιστού.Ο σκελετικός μυϊκός ιστός ο οποίος αγκαλιάζοντας τα οστά μας είναι υπεύθυνος για την κίνηση του σώματός μας, ο λείος μυϊκός ιστός που συναντάται κατά κύριο λόγο στα εξωτερικά τοιχώματα των οργάνων του σώματος και ο καρδιακός μυϊκός ιστός που αποτελεί τον ιστό της καρδιάς.Ο ιστός αυτός αποτελεί περίπου το 45% του ανδρικού βάρους και το 36% του γυναικείου, ενώ για το βάρος του είναι κατά κύριο λόγο υπεύθυνο το νερό αφού αποτελεί περίπου το 75% της μάζας του.

Ο σκελετικός μυϊκός ιστός είναι αυτός που μπορούμε να αυξήσουμε όταν σε συνδυασμό με την σωστή διατροφή υπάρχει και η κατάλληλη σωματική άσκηση. Η αύξηση του συσχετίζεται άμεσα με την Υγεία αφού η κινητοποίηση του κατά την άθληση συμβάλει στην παραγωγή ορμονών και άλλων ουσιών οι οποίες βελτιώνουν πέραν της σωματικής και την ψυχική Υγεία.

Ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του μυϊκού ιστού είναι ότι με την αύξηση της ηλικίας  παρατηρείται μία φυσική μείωση του, κάτι που δημιουργεί την ανάγκη για πιο εντατική παρακολούθηση και μέτρηση της μάζας του. Αυτό θα μας βοηθήσει να εντοπίσουμε γρήγορα τις αλλαγές που γίνονται και να καταφέρουμε να τις καθυστερήσουμε ρυθμίζοντας την διατροφή και την άσκηση μας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο