Υπόλοιπες μετρήσεις

Home / Υπόλοιπες μετρήσεις
Υπόλοιπες μετρήσεις
Σχέση περιφέρειας μέσης/ισχίου.

Ο λόγος αυτός αποτελεί δείκτη εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων ενώ οι υγιείς τιμές διαφέρουν μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Βάρος σώματος
Μέτρηση οστικής μάζας

Η άσκηση και η αύξηση του μυϊκού ιστού φαίνεται να σχετίζεται με ανθεκτικότερα και υγιέστερα οστά.
Ο κανόνας λέει ότι δεν παρατηρούνται έντονες και ξαφνικές αλλαγές στην οστικής μάζα (όταν δεν υπάρχει κλινικό περιστατικό) παρόλα αυτά
η ανάπτυξη και διατήρηση ενός υγιούς οστίτη ιστού μέσω της κατάλληλης διατροφής και άσκησης είναι σημαντική.

Η ανωτέρω μέτρηση δεν μπορεί να φανερώσει οστεοπόρωση ή μειωμένη πυκνότητα οστών, όμως μια χαμηλή μέτρηση οστικής μάζας μπορεί να δώσει πρόωρα σημάδια εμφάνισης τους και να παραπέμψει σε κάποια καταλληλότερη ιατρική εξέταση.

Εκτίμηση σπλαχνικού λίπους

Το σπλαχνικό λίπος είναι το λίπος που περιβάλλει τα ζωτικά όργανα γύρο από την κοιλιακή περιοχή. Οι μεγάλες συγκεντρώσεις σπλαχνικού λίπους συνδέονται άμεσα με καρδιαγγειακές παθήσεις,
διαβήτη τύπου 2 καθώς και με υψηλά επίπεδα αρτηριακής πίεσης. Ακόμα και αν το βάρος του σώματος κυμαίνεται σε κανονικά επίπεδα, η ύπαρξη σπλαχνικού λίπους δεν είναι απίθανο να υπάρχει.

Η κατανάλωση τροφών υψηλών σε σάκχαρα και λίπη σε συνδυασμό με την καθιστική ζωή και την έλλειψη ύπνου είναι από τους βασικότερους παράγοντες αύξησης των επιπέδων του σπλαχνικού λίπους.

Τα επίπεδα του σπλαχνικού λίπους φαίνεται να αυξάνονται σε γυναίκες που βρίσκονται στην περίοδο της εμμηνόπαυσης,
αφού ακόμα και αν τα επίπεδα του σωματικού τους λίπους παραμένουν σταθερά, ανακατανέμονται γύρο από την περιοχή του κορμού.

Ο σωστός έλεγχος της διατροφής σε συνδυασμό με την αερόβια άσκηση βελτιώνουν τα επίπεδα του σπλαχνικού λίπους, μειώνοντας τους κινδύνους για την Υγεία.

Υπολογισμός Μεταβολικής Ηλικίας

Ο βασικός μεταβολισμός ενός ατόμου επηρεάζεται άμεσα από την ηλικία του. Ο υπολογισμός της μεταβολικής ηλικίας γίνεται αφού μετρηθεί ο Βασικός μεταβολισμός και κατατάσσει το μεταβολικό ρυθμό με την ηλικιακή ομάδα που του αντιστοιχεί. Με άσκηση και αύξηση του μυϊκού ιστού βελτιώνεται η μεταβολική ηλικία.

Μέτρηση και αξιολόγηση αρτηριακής πίεσης

Αρτηριακή πίεση είναι η πίεση που ασκεί το αίμα στο τοίχωμα των αρτηριών.
Η αρτηριακή πίεση εξαρτάται από την ροή του αίματος και από την αντίσταση που προβάλουν τα αγγεία μας.
Εάν η αρτηριακή πίεση είναι υψηλή, τότε η καρδιά μας πρέπει να εργαστεί δυνατότερα για να διατηρήσει επαρκή ροή αίματος στο σώμα μας.

Τιμές αρτηριακής Πίεσης

  • Κανονικές:  κάτω από 120 και κάτω από 80
  • Προυπέρταση:  120-139 και 80-89
  • Υπερατασικός πρώτου σταδίου:140-159 και 90-99
  • Υπερατασικός δευτέρου σταδίου:  πάνω από 160 και πάνω από 100
  • Υπερτασική κρίση:  πάνω από 180 και πάνω από 110
Μετάβαση στο περιεχόμενο