Αγωγή Υγείας

Home / Αγωγή Υγείας
Αγωγή Υγείας

 

Ο όρος «Αγωγή υγείας» αναφέρεται στην εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την οποία τα άτομα μαθαίνουν πώς να υιοθετούν στάσεις και συμπεριφορές με σκοπό την βελτίωση και διατήρηση της Υγείας τους.

Αυτές οι στάσεις και συμπεριφορές μεταδίδονται από τον εκπαιδευτή και είναι βασισμένες σε επιστημονικά ευρήματα. Η μετάδοση τους ακολουθεί μια διαδικασία που ξεκινάει θεωρητικά και συνεχίζεται με πρακτικές εφαρμογές.

Βασικό μέλημα ενός Αγωγού υγείας είναι να κατευθύνει τον εκπαιδευόμενο σε μια αντίληψη δημιουργικής φύσεως, όπου όχι μόνο θα ακολουθεί παγιωμένους κανόνες υγιεινής ζωής αλλά θα μπορεί να προσαρμόζει την γνώση του στις ατομικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες.

Ένας απλός ορισμός για την Αγωγή υγείας είναι αυτός που έχει δώσει ο Thomson ο οποίος αναφέρει: «Αγωγή υγείας είναι ένα σύνολο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, οι οποίες απευθύνονται σε άτομα ή ομάδες και αφορούν την πρόληψη της ασθένειας ή της φθοράς και την προαγωγή της καλής Υγείας»

Ένας από τους βασικότερους ρόλους της Αγωγής Υγείας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής φαντασίας. Δηλαδή της ικανότητας του ατόμου να μπορεί να διακρίνει τον εαυτό του ως ένα κομμάτι ενός συνόλου (μιας κοινωνίας) αλλά και να μπορεί να διακριθεί ως μονάδα μέσα σε αυτό.

Η ικανότητα αυτή αποσκοπεί στην κατανόηση των κοινωνικών αναγκών και να μπορεί να λειτουργεί μέσα σε αυτές, χωρίς όμως να χάνει την ατομικότητα του. Για να γίνει κάτι τέτοιο, πέραν από τις γνώσεις που πρέπει να διαθέτει κάποιος, απαραίτητη είναι και η καλλιέργεια ενός διαφορετικού τρόπου σκέψης και στάσης ζωής.

Στο γραφείο μας, η ρύθμιση του βάρους και η απώλεια κιλών γίνεται με τρόπο που προσφέρει τα γνωστικά εφόδια στον εκπαιδευόμενο για να μπορέσει να κινηθεί με ελευθερία επιλογών, σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο, στα θέματα διατροφής και γενικότερα στις επιλογές που αφορούν την ευεξία του, χωρίς αυτό να επηρεάζει την Υγεία του με δυσάρεστο τρόπο.

Δείκτης επιτυχίας της δουλειάς μας είναι η επίτευξη καλύτερης ψυχολογίας, πιο δραστήριας ζωής, θετικότερης στάσης απέναντι στα πράγματα, αύξηση των σωστότερων διατροφικών επιλογών αλλά και άλλων παραγόντων όπως είναι ο ύπνος, η συστηματική άσκηση, το καθημερινό χαμόγελο, ενώ η ρύθμιση του βάρους είναι κάτι που επιτυγχάνεται ταυτόχρονα με αυτά.

Γιατί στο τέλος αυτό που σε κάνει Υγιέστερο είναι το πλατύ χαμόγελο σου.

 

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο