Το Διαιτολογικό γραφείο Health Plus One είναι το ιδιοτικό γραφείο του Διατροφολόγου-Διαιτολόγου Πατενταλάκη Ηλία.

Ξεκίνησε την λειτουργία του τον Ιούνιο του 2018 και αποστολή η διαιτολογική υποστήριξη και συμβουλευτική, στο πλαίσιο μίας ολιστικής προσέγγισης της ατομικής και δημόσιας υγείας, συμβάλλοντας έτσι με τις δυνάμεις του στην ευημερία των ατόμων, ιδιαίτερα στο περιβάλλον της σύγχρονης οικονομικής και κοινωνικής κρίσης.

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, λειτούργησε ως Ενδιάμεσος Φορές Διαχείρισης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) και στο πρόγραμμα Ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (Β’ κύκλος), με προϋπολογισμό 25 χιλ. €.

Ειδικότεροι στόχοι:

  • Να δημιουργήσει και να εξοπλίσει έναν κατάλληλο χώρο εργασίας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, με την απαιτούμενη προσβασιμότητα (συμπεριλαμβανομένων των ΑΜΕΑ) και ορατότητα.
  • Να υποστηριχθεί οικονομικά στην αρχική της φάση λειτουργίας, μέσα από την κάλυψη βασικών πάγιων εξόδων (λειτουργικές δαπάνες χώρου εργασίας, ασφαλιστικές εισφορές, αναλώσιμα κα).
  • Να εξασφαλίσει τη διαρκή επιμόρφωση και ενημέρωση του υποψήφιου για τις επιστημονικές εξελίξεις, μέσα από τη συμμετοχή του σε σεμινάρια κατάρτισης, συνέδρια, προμήθεια επιστημονικών βιβλίων και περιοδικών κ.α.
  • Να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την προώθηση και δικτύωση της επιχείρησης (προώθηση στα κοινωνικά μέσα, σχεδιασμός και παραγωγή διαφημιστικών εντύπων/αφισών, συντήρηση ιστοσελίδας κ.α.).
Μετάβαση στο περιεχόμενο