Τι είναι τα λευκά αιμοσφαίρια και ποιος ο ρόλος τους;

Home / Αγωγή υγείας & θρέψης / Τι είναι τα λευκά αιμοσφαίρια και ποιος ο ρόλος τους;
Τι είναι τα λευκά αιμοσφαίρια και ποιος ο ρόλος τους;

Τι είναι τα λευκά αιμοσφαίρια και ποιος ο ρόλος τους;

Λευκά αιμοσφαίρια, τι είναι;

Λόγο του σημαντικού ρόλου τους στα δύο είδει ανοσίας, κυτταρική και χυμική, τα λευκά αιμοσφαίρια θεωρούνται η πρώτη γραμμή άμυνας του οργανισμού.

Τα λευκά αιμοσφαίρια είναι μεγαλύτερα σε μέγεθος από τα ερυθρά. Επιπλέον μπορούν να μετακινούνται αυτόνομα στην κυκλοφορεία του αίματος και έχουν την ικανότητα να διαπερνούν τα κυτταρικά τοιχώματα. Αυτό τους επιτρέπει να μετακινούνται τάχιστα στο σημείο τραυματισμού ή μόλυνσης.

Υπάρχουν διαφορετικές κατηγορίες λευκών αιμοσφαιρίων, η καθεμία εκ των οποίων επιτελεί συγκεκριμένη λειτουργία.

Είδη λευκών αιμοσφαιρίων και η λειτουργία τους

Κοκκιοκύτταρα. Υπάρχουν τρία είδη κοκκιοκυττάρων:

Ουδετερόφιλα , τα λευκά αιμοσφαίρια που αφθονούν περισσότερο, των οποίων η λειτουργία είναι να καταστρέφουν μικροοργανισμούς, όπως βακτήρια

Ηωσινόφιλα , τα οποία καταστρέφουν συμπλέγματα αντιγόνων-αντισωμάτων (σχηματίζονται καθώς τα αντισώματα καταστρέφουν τα αντιγόνα) και επίσης ρυθμίζουν τις αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αλλεργικές) , εκκρίνοντας ένα ένζυμο που ονομάζεται ισταμίνη. Υψηλά επίπεδα ηωσινόφιλων εμφανίζονται στο αίμα ατόμων που έχουν αλλεργικές διαταραχές, πιθανόν επειδή ο οργανισμός προσπαθεί να καταστείλει την αλλεργική αντίδραση.

Βασεόφιλα , τα οποία εκκρίνουν ενώσεις όπως ηπαρίνη και ισταμίνη, όταν έρχονται σε επαφή με αντιγόνα

Λεμφοκύτταρα , στα οποία οφείλεται η ανάπτυξη συγκεκριμένων ανοσιών. Τρία σημαντικά είδη λεμφοκυττάρων είναι τα Τ-, Β- και ΝΚ- λεμφοκύτταρα.

Τα Τ-κύτταρα ωριμάζουν στον θύμο αδένα και έχουν τον κυρίαρχο ρόλο στην κυτταρική ανοσία.

Τα Β-κύτταρα ωριμάζουν στον μυελό των οστών και σε αυτά οφείλεται η παραγωγή των αντισωμάτων.

Τα ΝΚ-κύτταρα, καταστρέφουν τα κύτταρα του οργανισμού που έχουν μολυνθεί ή που έχουν εξ αλλαχθεί σε καρκινικά.

Μονοκύτταρα. Τα μεγαλύτερα κύτταρα του αίματος, τα μονοκύτταρα, δρουν ως «απορριματοφόρα» του οργανισμού. Καταπίνουν και πετούν ξένα σώματα, όπως και κατεστραμμένα, γερασμένα ή καρκινικά κύτταρα. Αφού περάσουν περίπου 24 ώρες κυκλοφορώντας στο αίμα, τα περισσότερα μονοκύτταρα εισέρχονται στους ιστούς, όπου πραγματοποιούν παρόμοιες λειτουργίες. Τότε είναι γνωστά ως μακροφάγα.

Leave a Reply

Your email address will not be published.